Neviete, kde dať použitý olej? Zarobte na ňom!

Prepálený olej je cenná surovina, ktorá sa dá použiť na výrobu biopaliva alebo elektrickej energie. Podľa zákona sa použitý olej nesmie vylievať do kanalizácie a musí sa odovzdávať osobám na to povereným. Naša firma má všetky potrebné oprávnenia. Prečo by ste olej odovzdávali zadarmo na zberné stanice, keď ho môžete speňažiť u nás?

Za každý kilogram starého oleja získate buď peniaze, alebo vám bude cena odpočítaná z nákupu našich produktov. Zapožičiame Vám vždy čisté zberné nádoby na použitý olej, ktoré si po naplnení vyzdvihneme. Výkup poskytujeme tiež školám a obciam, ktorým radi dodáme aj nádoby pre individuálny zber.

Zber kuchynského a potravinového odpadu

Okrem výkupu oleja sa naša firma zameriava tiež na zber kuchynského odpadu. Zabezpečujeme odvoz a spracovanie odpadu v súlade s platnou legislatívou a naše procesy sú opatrené príslušnými certifikátmi. Ak máte o niektorú z našich služieb záujem, alebo potrebujete bližšie informácie, neváhatje a kontaktujte nás.

Ako to u nás funguje?

# poskytujeme ZDARMA vždy čisté NÁDOBY na zber použitého oleja
# dodáme Vám 10 l hrubostenné bandasky so širokým hrdlom
# použitý OLEJ reálne VYKUPUJEME – nesľubujeme odmeny a spôsob platby vyberáte vy
# naša zmluva na zber použitého oleja Vás k ničomu nezaväzuje
# dodáme Vám informačné LETÁKY na vlastnú distribúciu, alebo rozdáme letáky poštou, pričom náklady na distribúciu aj letáky HRADÍME MY
# POSKYTUJEME RIEŠENIA aj na nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom

Naše oprávnenia a certifikáty

Naše služby zabezpečujeme v súlade so zákonom a v záujme ochrany životného prostredia, čo vyjadruje súhlas k zberu a skladovaniu použitých rastlinných olejov a tukov v zmysle zákona 525/2003 Z. z.)

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Súhlas na zmenu prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov

Spokojní klienti:

Suchá nad Parnou, Horné Orešany, Chtelnica, Košolná, Dechtice, Buková, Horné Zelenice, Tužiná, Trakovice, Košolná, Nitrianske Rudno, Liptovská Osada, Poluvsie, Klačno, a mnoho ďalších miest z celého Slovenska.