🪰 NETRÁP SA TÝM

Ak kuchynský odpad obsahuje ťažšie separovateľné anorganické zložky môže bez obáv skončiť v našej nádobe. Plast, sklo, alebo kov, ktoré obsahuje odfiltruje triediaci mlyn.

Separuj pohodlne a efektívne. Do zbernej nádoby môžeš vhodiť odpad zaviazaný v igelitovom vrecku, ktoré pomôže zabrániť premnoženiu hmyzu a nepríjemnému zápachu.

Ak sa chceš kuchynského odpadu zbavovať pohodlne, informuj sa u nás, alebo u svojej obce či mesta.

🔥 PREČO TRIEDIŤ

Neseparovaný organický odpad z komunálu, skončí na skládke, kde pomaly hnije a produkuje metán. Ten uniká do ovzdušia a zvyšuje objem skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne oteplovanie.

Z vyseparovaného kuchynského odpadu je pripravená fermentačná kaša a kontrolovane unikajúci plyn sa premieňa na energiu. Keď tento proces skončí, je možné ju ďalej použiť ako prírodné hnojivo.

🍳 ČO S OLEJOM?

Použitý kuchynský olej je sám o sebe bohatý na zložky, ktoré je možné premeniť na energiu bez premeny na metán. Preto ho vykupujeme a spracúvame samostatne.

Za 3 litre použitého oleja ponúkame jeden liter čerstvého rafinovaného slnečnicového alebo repkového oleja. Olej tiež vykupujeme za peniaze. Aktuálnu cenu poskytneme na vyžiadanie.